Strategie

Van alle onderdelen binnen het marketingtraject is strategie altijd de basis. Of het nu gaat om losse campagnes of langere termijn bedrijfsvoering, een gedegen en goed uitgedachte strategie is essentieel om de vastgestelde doelstellingen te behalen. Met een visie voor de langere termijn, oog voor de gewenste doelgroep en doelstellingen, een beschikbaar budget en een krachtige mix van wetenschap en ervaring worden unieke strategieën uitgewerkt, vastgelegd en gepresenteerd.

Op Strategie biedt Solve Marketing diensten aan van positioneringen voor merk en product tot complete marketingstrategieën, van social mediastrategieën tot totale business plannen voor ondernemingen. Solve Marketing biedt unieke oplossingen voor al uw strategische vraagstukken.Strategie

Strategie


Media

Door de jarenlange ervaring in de mediawereld kent Solve Marketing alle ins en outs op het gebied van media. Solve Marketing verzorgt mediastrategie, -planning, -inzet en media inkoop, zowel op regionaal, nationaal als internationaal niveau. Hierbij wordt altijd gezocht naar passende partners en een mogelijke langdurige samenwerking. De juiste inzet van media op een effectieve en efficiënte manier heeft een visie nodig voor de langere termijn. Niet zo maar lukraak media inkopen en hopen dat het werkt, maar juiste gericht en met visie de juiste kanalen en frequenties inzetten. Dat is wat effectieve marketing nodig heeft.

Naast reguliere media inkoop bij de traditionele en nieuwe mediakanalen, heeft Solve Marketing de kans om unieke deals te maken met diverse mediapartijen. Door middel een uitgebreid netwerk liggen er mogelijkheden voor hybride of variabele afspraken, zelfs bij de traditionelere media als radio, TV of outdoor.

Campagnes

Naast het bedenken van campagnes ontzorgt Solve Marketing uw organisatie door de uitvoer op zich te nemen. Een team van ervaren en talentvolle project managers begeleidt en planned alle campagnes van a tot z, en zorgt ervoor dat alle benodigde middelen op de juiste wijze worden ingezet. Met behulp van een eigen traffic en DTP-afdeling worden de middelen vormgegeven en ingezet, vanuit de vastgestelde strategische en creatieve visie. De project managers van Solve Marketing monitoren alle lopende campagnes en waar nodig worden de campagnes aangepast en bijgestuurd.

Ook op het gebied creatie biedt Solve Marketing de benodigde oplossingen. Goede campagnes dienen vanuit een sterke, creatieve basis te worden vormgegeven. Met behulp van externe creatieve en zelfstandige teams worden totale concepten voor bedrijven en campagnes ontwikkeld. Solve Marketing gelooft dat niet één of twee interne teams de creatie kunnen leveren die de organisaties nodig hebben. Voor iedere organisatie wordt telkens weer een creatief team geselecteerd dat 100% past. Alleen dan gelooft Solve Marketing dat dat campagnes zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet kunnen worden.Loyalty

Het behouden van klanten is tegenwoordig een vraagstuk voor een groot aantal bedrijven in bijna alle denkbare branches die gericht zijn op de consumentenmarkt. Solve Marketing gelooft dat het behouden van bestaande klanten nog waardevoller is dan het aantrekken van nieuwe klanten. Het behoud van klanten verdient meer aandacht en als aparte tak van de organisatie zorgt Solve Loyalty dat uw organisatie deze benodigde aandacht kan geven.

Onder Solve Loyalty worden alle diensten op het gebied van klantbehoud aangeboden. Solve Loyalty biedt unieke oplossingen om klanten loyaler te maken en daarbij additionele verdienmodellen te ontwikkelen waardoor de organisatie meer klanten behoud en de omzet ziet stijgen. Hierbij kijkt Solve Loyalty niet alleen naar wat de organisatie zelf te bieden heeft, maar waar de consument in het dagelijkse leven behoefte aan heeft. Dat is namelijk waar de daadwerkelijke waarde voor de consument zich bevindt, en dus ook voor uw organisatie. Het specialisme op het gebied van loyaliteitsprogramma’s in de organisatie, in combinatie met de marketingstrategische kennis van Solve Marketing, ontvangt u een unieke en omzetgenererende aanpak die een structurele basis legt voor uw organisatie.

© Copyright Solve Marketing 2020 - KVK nummer 57883610